Zalew w Miliczu

W sierpniu 2013 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Miliczu. Zaplanowano wybudowanie nowych obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą. W skład zaplanowanych działań wchodzi wybudowanie:
-  budynku usługowo-wystawowego „Rybaczówki” pełniącego funkcję informacyjno-historyczną, w którym każdy zwiedzający będzie mógł zapoznać się z tradycją, dorobkiem kulturowych obszaru Doliny Baryczy
- budynku restauracyjno-mieszkalnego,
- budynku na sprzęt pływający (wiata),
- ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej
- placu zabaw „Zakątek małego Rybaka”,
- przebieralni, natrysków zewnętrznych
- trybun dla widzów,
- nasadzenia drzew i zieleni,
- elementów małej architektury nawiązującej do atrybutów rybołówstwa podkreślające wagę i tradycję obszaru
- parking, dojścia i dojazdy do obiektów (chodniki, aleja, droga dojazdowa)

powiat

fundacja logo